Vidalı Kompresör Kapasite Hesapları

Vidalı Hava Kompresörleri ile ilgili Teknik Hesaplamalar için bazı Programlar Aşağıda Sunulmuştur.

Basınçlı Hava Borularında Basınç Kaybı Hesabı: BORU1.EXE (32K)
Basınçlı Hava Hattı Boru Çapının Belirlenmesi:
BORU2.EXE (32K)
Efektif Boru Uzunluğunun Hesaplanması:
BORU3.EXE (40K)
Gerekli Hava Tankı Hacminin Hesaplanması:
DEPO1.EXE (32K)
Boru Şebekesi Hacminin ve Hava Hızının Hesaplanması:
DEPO2.EXE (32K)
Ölçüsüne Göre Depo Hacminin Hesaplanması:
DEPO3.EXE (28K)
Basınçlı Hava Şebekesinin Hava Sarfiyatının Hesaplanması:
kapasite1.exe (28K)
Kompresörün Kapasitesinin Depo Hacmine Göre Hesaplanması:
kapasite2.exe (28K)

Hava Sarfiyatının Kompresörün Çalışma Süresine Göre Bulunması: kapasite3.exe (32K)
Kompresörler için Poly V Kayış Kasnak Seçme Programı :
pvkasnak.exe (68K)

Kompresörler için V Kayış Kasnak Seçme Programı : vkkasnak.exe (84K)
Kompresörler için Soğutma Fanı Seçme Programı : vkfan.exe (60K)